Home / Novas /

Participación cidadá, transparencia e outras quimeras urbanas.

20/05/2013

No que ten que ver coa construción da cidade, A Coruña adquiriu nos derradeiros 30 anos unha bagaxe extraordinaria. Extraordinaria, como fora do ordinario, claro. Apenas cumpre fixarse como mentres cada vez máis cidades do continente abogan por abrir vías para a construción participativa da cidade, n’A Coruña teimase en facer da ‘Transparencia’ unha fantasia en modo de obxecto de desexo inalcanzábel e da ‘Rendición de contas’ simplemente un anhelo fabulado.
Non é baladí nos días que atravesamos lembrar que a implicación cidadá nos ámbitos de decisión e planeamento da cidade é a única base sobre a que pode descansar o desenvolvemento local equilibrado e a democracia participativa, elementos fundamentais para a integración das comunidades veciñais no exercicio da politica entendidad como ben común.

“El contrato del plan Coruña Futura no ha sido otorgado por los cauces habituales. El gobierno del popular Carlos Negreira lo adjudicó a través de la Fundación Emalcsa, una entidad definida como “privada” por sus estatutos pero que depende de Emalcsa, la empresa municipal de aguas (100% de capital público) de la que toma el nombre y el personal, ya que su plantilla está formada solo por el gerente, Manuel Aguilar López, exdirector de la moribunda Obra Social de Caixa Galicia. El Ayuntamiento se niega a revelar el sueldo de Aguilar porque, argumenta, no tiene obligación legal y se lo impide la Ley de Protección de Datos.”
‘Un exsocio de Urdangarin diseña el futuro de A Coruña por 684.000 euros’
Nova no xornal El Pais o 1 de Marzo de 2013

O dito, participación cidadá, transparencia e outras quimeras urbanas.