Reforma de vivenda unifamiliar en San Pedro de Nós

Data
2019
Situación
Xardin de Nós (Oleiros)
Promoción
Privada
Xestión de obra
Hábitat Social

Os propietarios desta vivenda acaroada tiñan moi claro cales eran os obxectivos da remodelación da súa casa: adaptala á seguinte etapa das súas vidas e renovar completamente os acabados.

O inmoble está formado por soto e tres andares, e aínda que se intervén en todos eles, a maior transformación sucede na planta baixa. Así é que na zona de día se redimensionan os espazos e as súas relacións para obter maior amplitude e comunicación entre eles e co xardín posterior. A sala da planta baixa reorganízase para un uso máis recollido e íntimo, sen perder a comunicación visual co resto da planta e do exterior; a cociña gaña a superficie e servizo que precisa unha vivenda de cinco dormitorios, e se amplía cun comedor luminoso con saída á terraza exterior.

As novas divisións da planta realizanse con marcos de piñeiro e vidro laminar sobre unha base de tabique cerámico, con menor permeabilidade entre a sala e a entrada que co comedor, onde tamén se insta un fogar de dúas caras. Procurase unha comunicación fluída entre as entradas, distribuidor, cociña, sala, comedor e xardín, adaptable a diferentes usos, así que se opta por empregar amplas portas corredizas no centro da planta para artellar a relación entre os diferentes espazos.

A distribución da planta primeira só se modifica nos servizos dos dormitorios, aumentando o vestidor e o baño principal e duplicando a comunicación do segundo baño. A planta baixo cuberta adaptase para unha única estancia díafana para o lecer. Renóvanse todos os acabados en chans, paramentos e carpinterías interiores (portas, armarios e varanda) e, aproveitando a intervención sobre toda a vivenda, tamén se mellora o sistema de calefacción, substituíndo a caldeira de gas por unha bomba de calor aire-auga.


Etiquetas: Reforma