Casa en Valverde

Data
2020
Situación
Valverde (Allariz)
Promoción
Privada
Proxecto
Hábitat Social
Outros
Sen executar

Vivenda cun programa amplo para unha parella con dúas fillas nunha zona rural do interior de Ourense. A parcela atópase no borde do núcleo de Valverde, apoiada na estrada que comunica Allariz con Xunqueira de Ambía, nun nivel lixeiramente inferior a esta.

Cunha lóxica de implantación a escala territorial e atendendo a certas esixencias urbanísticas, vaise concentrar a intervención no vértice da parcela máis próximo a aldea á vez que limitar o espazo de transición dende a estrada. Procúrase así reforzar a concepción da estrada como elemento vertebral dos novos crecementos do núcleo e marcar unha diferencia clara entre o ámbito edificado e o libre.

Por outra banda, en resposta á demanda dunha alta eficiencia enerxética para a vivenda e logo dunha análise pormenorizada das condicións climáticas do lugar (severidade de inverno e verán, necesidade de acondicionamento do espazo exterior, etc.), vanse empregar as medidas oportunas da arquitectura bioclimática. Unha fundamental, como é favorecer unha alta captación solar en inverno mediante unha orientación dominante ao sur do edificio, entra en conflito coa procura de intimidade respecto da estrada. Por iso, faise necesario recorrer a estratexias complementarias que por unha banda permitan ofrecer unha fronte pechada da casa e por outra dispoñer de aperturas a sur/sueste menos expostas visualmente dende o exterior (lucernarios en cuberta).

Coincidindo coa zona de maior desnivel da parcela, a vivenda concíbese en dous niveis, a modo de elemento de contención entre a parte alta da estrada, e a baixa do resto da parcela. No nivel superior desenvólvese a case totalidade do programa, quedando para o inferior, algúns servizos, un cuarto polivalente e mais a saída directa ao espazo de xardín. Inténtase enriquecer a relación entre casa e parcela incorporando espazos exteriores complementarios: porche e emparrado no acceso, terraza, zona cuberta en continuidade co xardín, etc.

En canto á configuración interna, pódense recoñecer unha zona de día e unha de noite, que pivotan en torno ao acceso e á escaleira, cuxa posición central e mesmo aberta ao volume do salón suxire unha certa inmediatez co espazo do xardín, no nivel inferior. A planta en V dende o acceso abre a casa cara á parte principal da parcela e cara ás vistas máis lonxanas do núcleo e do monte de Requeixo, e dá pé á aparición do ámbito da terraza, prolongación exterior da zona de día sobre o xardín.

Formalmente, a casa expresa a complexidade de relacións que se buscan (privacidade, apertura ás vistas, captación solar, etc.) cunha volumetría que non é simple mais si contida. O plano principal da cuberta, visible dende Valverde e dende o tramo alto da estrada, pénsase verde, cunha solución axardinada de tipo extensivo, que por unha banda reduza o impacto visual da edificación e por outro achegue os beneficios deste tipo de cubertas (retención de auga, protección solar no verán, etc.). Finalmente, a casa acomódase ao terreo procurando minimizar o movemento de terras. Prevense materiais de acabado exteriores que non resulten alleos ao lugar: recebo continuo (encalado), pedra, madeira, nas fachadas; vexetación de pequeno porte e zinc, nas cubertas.