Presentación

Hábitat Social é unha cooperativa galega sen ánimo de lucro integrada por un grupo de profesionais, esencialmente dos eidos da arquitectura e urbanismo, que contamos con interese e formación en diversas materias para, así, investigar e intervir na complexa realidade que habitamos.

Conxugando o compromiso persoal co profesional, e dende unha perspectiva global e consciente, aspiramos a unha sociedade máis xusta, baseada no desenvolvemento comunitario equilibrado dentro dun entorno saudable, diverso e perdurable.

Deste xeito, centrámonos na construción social do hábitat, co obxecto de mellorar as relacións entre as persoas e destas co medio, natural ou construído. Facémolo traballando coa materia física e coas dinámicas humanas, participando activamente nos procesos, coordinando aos axentes implicados, poñendo en valor os recursos dispoñibles e potenciando o protagonismo das persoas.