Programa

módulo 1:

Teoría:
– introdución ó barro
– propiedades do barro e clasificación
– vantaxes e inconvenientes do barro
– recoñecemento de terras e probas de campo
– posta en obra do barro: aplicación, soportes, acabados
– introdución á cal: tipos, propiedades, aplicacións

Práctica:
– probas de clasificación de barro
– revocos de barro: acabados e texturas
– apagado de cal

módulo 2:

Teoría:
– introdución ás pinturas
– pinturas á cal, base silicato, temple, aceite
– propiedades, aplicación, soportes, acabados
– tratamentos da madeira: lasures, aceites

Práctica:
– preparación de diferentes pinturas
– aplicacións e acabados

Deixa unha resposta