Coop e activas

“Coop é activas, procesos de autodesenvolvemento cooperativo” foi un encontro promovido polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, a ONG Arquitectura sen Fronteiras
maio de 2015.