imaxes habitat social imaxes habitat social
Estendemos a nosa labor a todas as escalas de intervención sobre o hábitat, ofrecendo servizos nos eidos do urbanismo, a arquitectura, e a intervención comunitaria. En calquera deles, o xeito de traballo baséase na creación de espazos de participación para os diferentes axentes implicados (públicos, colectivos ou privados), potenciando as sinerxías e a coordinación. Así mesmo, apostamos por unha xestión integral do proceso, que vaia dende a identificación e coñecemento das necesidades, pasando polo desenvolvemento das tecnoloxías construtivas ou sociais apropiadas e apropiables polas usuarias ou participantes, ata a execución das mesmas. No concreto, estes servizos materialízanse a través de:

imaxes habitat social imaxes habitat social
imaxes habitat social imaxes habitat social