Verificado

Flota dos 200

Dársena da Mariña

A pesca de baixura foi no seu momento unha actividade fundamental para a cidade.

A pesar de que hoxe en día os pesqueiros presentes na Mariña poderíanse considerar como outro obxecto do “decorado” para a postal turística, neste punto concentrábanse os amarres da maioría dos barcos mariñeiros, coñecidos como a “flota dos 200” nuhha alusión á cantidade deles que aquí había.


Imaxes:
- Praia do Parrote con barcos mariñeiros varados e redes na area.
- Un dos primeiros recheos da zona.
- Rampla na Mariña
- Peirao da Cidade Vella a comezos do s. XX (fonte: arquivo do Concello da Coruña)


Vídeo:
- Fragmento da entrevista de Hábitat Social a Xosé Iglesias para o proxecto Coruña(sub)Mariña, 2015

Recursos audiovisuais

Flota dos 200 Flota dos 200 Flota dos 200 Flota dos 200

Amplie categorías

Selecciona o tema correspondente: porto

Deixar un Comentario
Nome:
Email:
Comentarios:
Código de Seguridade:
14 + 5 =

Informes adicionáis

Portada da cidade

12:35 Sep 02, 2015

Dársena da Mariña, 0.14 Kms

Restos do Parrote

17:07 Aug 21, 2015

Porto, 0.16 Kms

Cidade Fortaleza

11:05 Sep 14, 2015

Cidade Vella, 0.19 Kms

A Cidade do Vento

13:15 Sep 09, 2015

A Coruña, 0.25 Kms

Piscina no canto de praia

18:11 Aug 21, 2015

Parrote, 0.29 Kms