Verificado

Recheos

Recheo Mariña

O borde litoral orixinal da cidade sufríu grandes modificacións. O límite natural marítimo terrestre foi desprazándose, fundamentalmente na zona portuaria, a base de diversos recheos artificiais, de xeito que a superficie gañada ao mar iría acrecentándose exponencialmente co paso do tempo.


Imaxes:
- Construción do recheo da Mariña, finais do s.XIX
- Imaxe da Mariña e o seu recheo
- Dragado para a construción do mesmo
- Comparativa do porto coruñés en 1819 e 2014
- Esquemas de recheos da cidade (Fonte: GrupoDodó)

Recursos audiovisuais

Recheos Recheos Recheos Recheos Recheos Recheos

Amplie categorías

Selecciona o tema correspondente: recheo

Deixar un Comentario
Nome:
Email:
Comentarios:
Código de Seguridade:
11 + 3 =

Informes adicionáis

Peirao de Ferro

12:29 Sep 04, 2015

Baía da Coruña, 0.18 Kms

Ultramar

11:23 Sep 14, 2015

Sede da subdelegación do Goberno, 0.22 Kms

Urbano Lugrís. Pintor mariño.

12:52 Sep 09, 2015

Antigo café Vecchio na rúa Real, 0.25 Kms

Bandeira Galega

18:29 Sep 21, 2015

Obelisco, 0.26 Kms

Portada da cidade

12:35 Sep 02, 2015

Dársena da Mariña, 0.29 Kms