Verificado

Xitanos do peirao

Peirao de San Diego

Antes de que os expulsaran da Cubela (onde residían) para a construción do que hoxe é o Corte Inglés de Catro Camiños, os xitanos desempeñaban unha ocupación destacada no porto.

Traballaban nas descargas e na limpeza dos barcos do peirao de San Diego, un traballo importante malia que pouco valorado.

Como consecuencia da especulación dunha operación inmobiliaria quedarían relegados á marxinación e exclusión que hoxe en día sofren.

Amplie categorías

Selecciona o tema correspondente: xente

Deixar un Comentario
Nome:
Email:
Comentarios:
Código de Seguridade:
13 + 7 =

Informes adicionáis

Castelo San Anton

13:06 Aug 18, 2015

Paseo Alcalde Francisco Vázquez, 2 A, 15001 A Coruña, 0.78 Kms

O "adoquín de percebe"

18:35 Sep 08, 2015

o Muro, 0.79 Kms

Río Monelos

19:59 Aug 20, 2015

Rúa Rio Monelos, 0.96 Kms

Correos de Ultramar

13:04 Sep 04, 2015

Santa Lucía, 0.96 Kms

Porta de San Miguel

17:19 Aug 21, 2015

Cidade Vella, 0.99 Kms