Verificado

Trenzenzonio

A Coruña

"No libro "La Coruña Romana y Alto Medieval", o arqueólogo e historiador José María Bello recuperou para o noso patrimonio lexendario a Trezenzonio. Este personaxe aparece citado nun texto latino medieval editado polo profesor Díaz e Díaz. Nel se conta que Trezenzonio chegou a esta cidade, chamada entón Cesarea, onde recibiu o mandato divino de embarcarse cara unha illa descoñecida. Trezenzonio cumpriu a orde e atopou a illa que, para a súa sorpresa, resultou ser fermosísima. Tan feliz estaba que non quería regresar a pesar das novas ordes da divindade. Finalmente tiveron que facerlle dende o ceo un envío de tormentos e enfermidades para poñelo en movemento."


Fonte:
- XURXO SOUTO, "A cidade das lendas". Artigo do xornal "La Opinión de A Coruña", decembro 2001

Amplie categorías

Selecciona o tema correspondente: símbolo

Deixar un Comentario
Nome:
Email:
Comentarios:
Código de Seguridade:
14 + 1 =

Informes adicionáis

Antiga canteira

11:22 Sep 02, 2015

Antiga Canteira de Durmideiras, 0.24 Kms

Furna do Morro Baixo

10:14 Sep 07, 2015

Furna do Morro Baixo, 0.25 Kms

Agra de Santo Amaro

12:15 Sep 07, 2015

Agra de San Amaro, 0.42 Kms

Carpinteiros de Ribeira

17:40 Sep 10, 2015

Punta pragueira, 0.44 Kms

Club do Mar

18:04 Aug 21, 2015

Praia de San Amaro, 0.44 Kms