Verificado

O camiño novo

Rúa Juan Flórez

A rúa Juan Florez, unha das arterias principais de saída da cidade, xurdiu para cubrir unha necesidade diferente.

O "camiño novo" proxectouse coa idea de conectar de maneira rápida e funcional a zona da Palloza, onde estaban os estaleiros para os buques que partían cara América, coas fábricas da zona do Orzán, onde se fabricaban todos os produtos necesarios para a súa reparación.


Imaxes:
- Plano coa fortificación da Pescadería. Aprécianse nel o desenvolvemento da edificación cara Santa Lucía e Riazor, a parcelación do solo agrícola e o abastecemento de auga da cidade.
- Plano da batalla de Elviña de 1809. Pode observarse aquí o trazado do camiño novo, as mazáns alongadas da zona do Orzán (correspondentes ás fábricas) e o porto que había na Palloza.

Recursos audiovisuais

O camiño novo O camiño novo

Amplie categorías

Selecciona o tema correspondente: transporte

Deixar un Comentario
Nome:
Email:
Comentarios:
Código de Seguridade:
20 + 6 =

Informes adicionáis

Poxa do peixe

12:36 Sep 11, 2015

Porto da Coruña, 0.43 Kms

O mar de María Antonia

11:25 Sep 04, 2015

Mar de MªAntonia, 0.44 Kms

Fronte de Terra

16:44 Aug 21, 2015

Avenida Pedro Barrié de la Maza, 0.49 Kms

Santa Lucía

12:10 Sep 04, 2015

Praza da Palloza, 0.5 Kms

Casas de baños

13:47 Sep 22, 2015

Riazor, 0.62 Kms