Verificado

Ultramar

Sede da subdelegación do Goberno

O s. XVIII sería decisivo para o desenvolvemento portuario e para a cidade en xeral. Ábrese o porto ao tráfico marítimo con América a través do Correo Marítimo establecido por Carlos III e se concede o libre comercio coas Indias.

En 1760, ademais dos correos marítimos situados na Palloza, instálase a Aduana Marítima na rúa Real para o control de mercadorías que chegaban ou partían cara América. Construirase tamén aquí un peirao enfronte para a carga e descarga dos barcos, como se pode apreciar na imaxe.

Todo o que pase por este punto asentarase despois na contorna, e por iso a rúa Real e arredores comezan a funcionar como unha zona comercial de produtos ultramarinos, manténdose aínda hoxe este mesmo uso en toda a zona.

O comercio e o mar daranlle á Coruña unha relación aberta ao mundo, tórnase unha cidade moito máis liberal do que nunca chegarán a ser outras cidades nas que o mar non está presente.

Recursos audiovisuais

Ultramar

Amplie categorías

Selecciona o tema correspondente: comercio

Deixar un Comentario
Nome:
Email:
Comentarios:
Código de Seguridade:
20 + 2 =

Informes adicionáis

Urbano Lugrís. Pintor mariño.

12:52 Sep 09, 2015

Antigo café Vecchio na rúa Real, 0.08 Kms

Bandeira Galega

18:29 Sep 21, 2015

Obelisco, 0.18 Kms

Igrexa e Hospital dos Mareantes

13:46 Sep 02, 2015

Igrexa Castrense, 0.18 Kms

Recheos

17:56 Sep 21, 2015

Recheo Mariña, 0.22 Kms

Portada da cidade

12:35 Sep 02, 2015

Dársena da Mariña, 0.28 Kms