Verificado

O segundo faro

Monte Alto

O depósito de auga de Monte Alto funciona, xunto coa Torre de Hércules, como unha guía para pescadores e mariñeiros. A liña imaxinaria unida por ambos os dous supón unha referencia para a entrada á cidade por mar.

Amplie categorías

Selecciona o tema correspondente: anecdota

Deixar un Comentario
Nome:
Email:
Comentarios:
Código de Seguridade:
16 + 6 =

Informes adicionáis

Furna das Meigas

16:13 Sep 15, 2015

Praia das Amorosas, 0.33 Kms

Agra de Santo Amaro

12:15 Sep 07, 2015

Agra de San Amaro, 0.48 Kms

Club do Mar

18:04 Aug 21, 2015

Praia de San Amaro, 0.6 Kms

Torre de Breogán

19:56 Aug 20, 2015

A Coruña, 0.63 Kms

Tascas mariñas

11:43 Sep 10, 2015

Barrios de Monte Alto, As Xubias de Abaixo, San Pedro de Visma e Santa Lucía, 0.73 Kms