Verificado

Grandes desfeitas

Mar de Maria Antonia

Desafortunadamente, as augas do mar de Maria Antonia contan con máis dunha desfeita ao lombo:

- O Erkowit, mercante sudanés, quedaba varado en outubro de 1970 á altura da praia de Bastiagueiro. A coñecida como "dieldrina", un potente insecticida, inaugurou a contaminación destas augas atlánticas.

- O petroleiro Urquiola, en maio de 1976, verteu unhas 100.000 toneladas da súa carga ao mar, debido á conxunción de diversas circunstancias e unha serie de decisións mal tomadas.

- Outro petroleiro, o coñecido como "Mar Exeo", volvía a tinxir de negro as costas do mar da Torre no ano 1992.

- Por outra banda, en setembro de 1996 derrubábase o vertedoiro de Bens sobre o océano.


Imaxe:
- Naufraxio do petroleiro Aegean Sea en Punta Herminia o 3 de decembro de 1992 (Fonte: Alberto Martí)


Fonte:
- XURXO SOUTO, "Contos da Coruña". Edicións Xerais de Galicia, 2001

Recursos audiovisuais

Grandes desfeitas

Amplie categorías

Selecciona o tema correspondente: suceso

Deixar un Comentario
Nome:
Email:
Comentarios:
Código de Seguridade:
10 + 8 =

Informes adicionáis

Torre de Breogán

19:56 Aug 20, 2015

A Coruña, 0.49 Kms

Furna do Morro Baixo

10:14 Sep 07, 2015

Furna do Morro Baixo, 0.55 Kms

Trenzenzonio

13:50 Sep 14, 2015

A Coruña, 0.62 Kms

Antiga canteira

11:22 Sep 02, 2015

Antiga Canteira de Durmideiras, 0.86 Kms

Agra de Santo Amaro

12:15 Sep 07, 2015

Agra de San Amaro, 0.96 Kms