Equipo

As socias traballadoras formamos o núcleo estable da cooperativa, aínda que a composición do mesmo é flexible e mudable no tempo (como se corresponde coa lóxica deste tipo de organizacións da economía social).

Ademais deste grupo, seguindo os principios de interdisciplinaridade e traballo en rede, adoitamos ampliar o noso equipo en función das necesidades concretas de cada iniciativa que levamos a cabo, para o que contamos cun extenso abano de colaboradores. Así mesmo, Hábitat Social intégrase dentro doutros colectivos, plataformas, cooperativas e redes.

Na actualidade, as socias de Hábitat Social, somos:

Iria Brandariz Otero

Arquitecta pola Universidade da Coruña en 2012. Conta con experiencia profesional en edificación de obra nova e rehabilitación. Asemade, desenvolveu distintos traballos no eido da educación, co obxectivo de fusionar ambas as dúas disciplinas.

Ramón Fernández Sánchez

Arquitecto especializado na rama tecnolóxica en 2008 e Máster en Urbanismo en 2012, ambos pola Universidade da Coruña. Experiencia en representación espacial e formal da arquitectura e dominio das ferramentas virtuais para a súa visualización e comprensión, así como das empregadas no análise urbano. Neste eido, participou en estudos sobre axentes, relacións, morfoloxía e elementos de configuración urbana.

Carolina Jack Lago

Arquitecta pola Universidade da Coruña en 2008. Máster en Renovación Urbana e Rehabilitación na Universidade de Santiago de Compostela en 2009. Colabora con Arquitectura Sen Fronteiras dende 2005, participando en proxectos de cooperación internacional e local, así como de educación para o desenvolvemento. Conta con experiencia profesional no ámbito da rehabilitación urbana e de vivenda, con especial atención á bioconstrución.

José Manuel Sánchez Vizcaíno

Arquitecto urbanista pola Universidade da Coruña en 2005. Experto en Construción sostible e en Aplicación de técnicas de rehabilitación pola Universidade de Santiago de Compostela. Membro do estudo Desescribir de 2007 a 2011, onde desenvolveu iniciativas de acción social e urbanismo participativo. Posúe experiencia profesional no eido da edificación, destacando o traballo en distintos programas públicos de rehabilitación así como a realización de vivendas protexidas.