Dereito ao hábitat
Guía para o profesorado


Guía do profesorado [.pdf]

Anexo 1. Material Gráfico [.pdf]

Anexo 2. Titorial Crowdmap [.pdf]

Anexo 3. Enquisa de coñecementos previos

Dereito ao hábitat


Idea e contidos: Hábitat Social, Sociedade Cooperativa Galega
Deseño e maquetación: Hábitat Social e Martín García Fernández
Ilustracións: Jaime Eizaguirre Santillán
Coordinación e revisión: Grupo de traballo de Educación para o Desenvolvemento, ASF-Galicia
Asesora pedagóxica: Ana Sánchez Bello
Data de publicación: Abril de 2014
Depóstito legal: C 617/2014

Licenza creative commons:
Recoñecemento - NonComercial - CompartirIgual (by-nc-sa):
Non se permite un uso comercial da obra orixinal nin das posibles obras derivadas,
a distribución das cales débese facer cunha licenza igual á que regula a obra orixinal.

Pincha para ir á ligazón